Nyheter


Øyvind Østby har vært en av våre mest markante lokalpolitikere i 40 år. Jeg er vel den fjerde ordførerkandidaten fra Senterpartiet (etter Johan Petter Haug, Erik Kulturp og Peder Harlem) som går i debatt med nestoren i opposisjonspolitikken.