Nyheter


Utdanningsforbundet i Rakkestad har utfordret oss til å svare på noen spørsmål før valget som går på barnehage- og skolepolitikk. Flere av spørsmålene er forholdsvis detaljerte og ligger i skjæringspunktet mellom politiske og administrative beslutninger. Vi forsøker likevel å svare på dem, med det forbehold at visse prioriteringer må bygge på...

Rakkestad Høyre påpeker at Rakkestad kommune dro inn 28 millioner kroner i eiendomsskatt i fjor. Samtidig hadde Rakkestad kommune et tilsvarende overskudd. Da er det lett å konkludere med at eiendomsskatten er helt unødvendig.

Brødr. Ringstad er en av de fineste og viktigste merkevarene som kommer fra Rakkestad. Ringstad er selve bildet på våre stolteste tradisjoner som handler om matproduksjon, landbruk og foredling av de beste råvarene fra bygda vår.