Det gode liv - i Rakkestad!

30.04.2019

Feiringen av 1. mai handler om det gode liv. Et trygt og godt arbeidsliv er en av grunnpilarene i vårt velferdssamfunn.

Arbeidslivet handler om nærhet. Mange som går på arbeid gir service og tjenester i sitt eget nærmiljø. Det oppleves utrygt at dagens regjering utfordrer denne nærheten. Den massive sentralisering av landet vårt skaper usikkerhet blant mange, også her i Rakkestad. Sentraliseringen går ut over arbeidsplasser og tjenester der folk bor. Vi har sett nedlegging av lensmannskontor, skattekontor, tvangssammenslåing av fylker og sammenslåing av høyskoler og universiteter.

Mindre kommuner, som vår, får mindre penger fra staten. De store kommunene skal få mer. Likevel ser vi at kommuner som er i ferd med å slå seg sammen allerede nå truer med kutt og innsparinger. Ansatte føler seg utrygge. Flere sier at de hadde fått til mer lokalt om de hadde vært selvstendig kommune.

Sentraliseringen har ett mål: Flytte penger, makt og arbeidsplasser til større steder. Fra distriktene til byene.

Jeg er bekymret for denne utviklingen. Vi skal ha sterke kommuner over hele landet. Om de er små eller store. Slik ivaretas folk flest om de står i eller utenfor arbeidslivet.

Alle har rett på det gode liv.

Ha en fin 1. mai-feiring.

Sp-Karoline

ordførerkandidat

Rakkestad Senterparti