En kaffekopp med Martin Levernes

13.08.2019

Jeg ønsker mer åpenhet, flere møteplasser og mye fokus på nære tjenester. Vi som stiller til valg skal tåle både ris og ros. Det fikk jeg av Martin Levernes da vi tok en kaffekopp.

Martin har et stort hjerte for Rakkestad. Han er engasjert og kaller en spade for en spade. Han er en av dem som ringer og slår av en prat når det er noe han reagerer på eller lurer på. Det har han gjort flere ganger mens jeg har sittet i politikken. Det setter jeg stor pris på. 

Martin er gift med Tone og har tre barn. Han har alltid engasjert seg i bygda og i barnas skole- og fritidsaktiviteter. Nå sitter han i FAU på ungdomsskolen og jobber mye med å opprettholde Polen-turene for skolelevene. Mange timer med dugnad blir lagt ned, og jeg mener kommunen bør bidra så langt det lar seg gjøre med å stimulere til dugnad og egeninnsats. 

Martin mener også at skoletinget må vitaliseres. Det må bli mer og bedre kommunikasjon mellom elever, FAU og politikere. Dette kan jeg love uten å ta hensyn til budsjetter og kostnader. Jeg fikk de samme tilbakemeldingene av Anne Kristine Syverstad, da vi hadde en kaffeprat forleden. Alle grupper som ønsker og har behov skal få møteplasser der politikere og innbyggere kan drøfte gode løsninger i fellesskap. En ordfører skal bruke mye tid på dialog med innbyggerne, mener jeg.

Martin driver Steinar Levernes AS sammen med faren, Steinar Levernes. De er først og fremst en stor rørleggerentreprenør, men har de senere årene utvidet som bygg- og anleggsentreprenør. Firmaet jobber mest med næringsbygg, både restaurering og nybygg. De aller fleste av oppdragene er i Oslo.

Steinar Levernes AS har nå 17 ansatte. De opplever at det er vanskelig å rekruttere både ingeniører og rørleggere til bedriften. Bedriften bruker lærlinger for å rekruttere. De har pr. nå to lærlinger. Ingen fra Rakkestad, dessverre. Martin oppfordrer ungdommen til å velge yrkesfag. Da vil det alltid være jobb tilgjengelig, mener han. Det er jeg helt enig i! Unge rakstinger som tar yrkesfag er ryggraden i denne bygda. Det er de som holder hjulene i gang. 

Martin og Steinar er opptatt av vedlikehold. Kommunale veier trenger oppgradering. Veiene på Industrifeltet har store huller og dumper. Lastebiler og annen tungtransport får skader av de dårlige veiene. De er ikke alene om å dele bekymring for de kommunale veiene. Senterpartiet har vært en pådriver for å oppruste og asfaltere kommunale veier tidligere. Det er helt på det rene at vi må prioritere dette fremover. Jeg kommer til å be om en statusoversikt fra rådmannen, og deretter bringe dette inn i budsjettarbeidet. 

Martin og Steinar er også bekymret for etterslepet kommunen har på vann og avløp. Hvis vi drøyer for lenge med opprustning av ledningsnettet blir det veldig kostbart. Jeg deler denne bekymringen. 

Steinar Levernes AS er store innenfor eiendomsutvikling her i Rakkestad. De har utviklet Prestegårdsskogen boligområde. Martin har flere ganger vært på meg og påpekt at vi snart er tomme for tomter i Rakkestad. Dette må vi begynne å jobbe med nå. Martin etterlyser politisk initiativ på hvor nye tomteområder bør planlegges og legges. Her må vi komme mer i dialog, og jeg skal ta initiativ til at utviklere, grunneiere, entreprenører og innbyggere blir tatt med på råd.

Vi hadde mye å prate om, og jeg er sikker på at Martin og jeg kommer til å ha mange gode samtaler i tiden som kommer.

Takk for kaffen, Martin. 

Er det flere som har innspill og vil ta en kaffekopp med meg? Jeg kommer gjerne. Ta kontakt!

Hilsen Sp-Karoline