En kaffekopp med Øystein

03.07.2019

Øystein Westlie er en flott fyr! En åpenhjertig, engasjert, lyttende og interessert samtalepartner. Jeg lærte mye da jeg tok en kaffekopp med Øystein på Fru Blom denne uka.

Øystein skrev nylig et leserinnlegg i RA om flere saker som engasjerer ham. Jeg ble interessert og nysgjerrig på det han skrev. Vi avtalte et treff over en kaffekopp. Dette er temaene vi snakket om:

Skautun:

Øystein påpeker at Skautun sykehjem er dårlig tilrettelagt for biler, besøkende, parkering og trafikkavvikling. Han mener at eksisterende bygningsmasse er gammel og trenger oppussing. Han er bekymret for at det blir enda verre når sykehjemmet bygges ut. Han liker dårlig at utbyggingen går på bekostning av Fladstadparken. Øystein lufter tanken om å rive hele Skautun og bygge nytt på Sørbyåsen eller Fladstad.

Jeg forstår godt bekymringen for parkering, trafikk og kaos på og rundt sykehjemmet. Dette skal løses ved at adkomst og parkering skal flyttes vekk fra Skogveien og over til Skoleveien. Plasseringen av nytt sykehjem er bestemt. Det skal ligge i tilknytning til dagens sykehjem. Da har vi sykehjem og omsorgsboliger på samme sted. Det gir bedre tjenester og er en god økonomisk driftsmodell. Det er viktig at beboere og brukere av sykehjemmet får være en del av hverdagslivet i sentrum. Jeg lover Øystein og alle andre at vi skal ta minst mulig at Fladstadparken. Den grønne lungen er viktig for mange. Den skal vi foredle videre!

Parken mellom Bankgården og Midtstuen:

Øystein er ikke begeistret for at parken rundt Bankgården bygges ned. Den er en av få grønne lunger i sentrum. Det er mange som mener det samme som han. Jeg har vært med på vedtaket om å bygge omsorgsboliger langs Allèen. Det står jeg inne for. Jeg mener prosjektet blir bra, og at det vil passe fint inn i dagens bebyggelse. Jeg ønsker, i likhet med Øystein at det som er igjen av parken skal brukes mer. Senest for noen dager siden ble Midtstuen-hagen brukt under Pride-arrangementet. Jeg vil bidra til at parken blir en møteplass i sentrum.

Bankgården:

Øystein mener at Bankgården, som er det flotteste signalbygget i sentrum bør brukes til noe annet, og at publikum bør få ta del i det fine bygget. Jeg er helt enig. Jeg har foreslått at Bankgården skal brukes til både Kulturskole og bibliotek. Det har jeg blitt nedstemt. Øystein og jeg er enige om at den saken bør vurderes på nytt. Bankgården bør åpnes for publikumsaktiviteter, gjerne innen kulturfeltet!

Ny kulturskole

Plassering av ny kulturskole midt på Rådhusplassen opptar mange. Øystein er usikker på om det er riktig å plassere kulturskolen der. Jeg fikk mulighet til å fortelle litt mer om hvorfor valget falt på Rådhusplassen. En av årsakene er nærheten til kulturhuset og andre funksjoner som kan gi gode synergier. Kulturskolen skal bygges i tre. Det blir et fint signalbygg midt i sentrum. Jeg tror Øystein likte det han hørte. Vi politikere må ta inn over oss at vi ikke alltid er like flinke til å kommunisere/forklare hva som ligger bak utredninger og vedtak. Folk flest får bare høre hva som er vedtatt, uten at de får ta del i selve vurderingene. Der må vi bli flinkere!

Nye boligtomter i Rakkestad

Øystein har et stort nettverk. Han kjenner folk overalt. Han påpeker at Oslo-folk som drømmer om et liv på bygda vil ha noe annet enn små tomter i trange boligfelt. Mange ønsker tomter på opptil to dekar, gjerne litt for seg selv. Han har et kjempepoeng! Når vi i neste kommuneplan skal legge til rette for fremtidig boligbygging i Rakkestad, må vi tenke nytt og annerledes. Vi må kunne tilby et bredere mangfold.

Rakkestad Sentrum

Øystein er oppvokst i Storgata. Han har et stort hjerte for Rakkestad sentrum. Vi er enige om at sentrum betyr mye for rakstingene og at vi må stimulere til at sentrumsgårdene bevares. Øystein setter stor pris på at det satses på utvikling og vedlikehold av bygninger i sentrum. Øystein pusher på for at kommunen må satse videre på utvikling i sentrum. Det skal jeg bidra sterkt til i årene som kommer. Øystein trekker blant annet frem Bankplassen. Den kan bli mye finere, mer enn bare en grå parkeringsplass. La oss komme sammen og lufte gode ideer! Jeg er med!

Jeg er veldig glad for at Øystein kom med innspill og ga meg muligheten til å høre mer om hans engasjement. Jeg lærte mye og kommer til å løfte helt konkrete forslag inn I det politiske arbeidet til høsten. Når innbyggerne inviterer til dialog skal de tas på alvor!

Takk for praten, Øystein! Du er kul!

Sp-Karoline