Heggen og Frøland tingrett på Mysen må opprettholdes

27.06.2019

Enda en sentralisering i vårt eget nærmiljø presses frem av regjeringen. Nå er det tingrettene i Østfold som skal slås sammen og sentraliseres. Jeg er sterk motstander av at domstolene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss slås sammen. Jeg mener også at Heggen og Frøland tingrett i Mysen må opprettholdes!

Regjeringen har gjennom en årrekke sultefôret domstolene. Senterpartiet vil styrke domstolene, slik at næringsliv og innbyggere får sakene sine avgjort raskt, og slik at ofre og tiltalte for alvorlig kriminalitet slipper å vente unødvendig lenge på dom. En sentralisering av tingrettene vil få negative konsekvenser for innbyggerne og ansatte får lenger reisevei.

Senterpartiet er opptatt av at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Endringer i domstolstrukturen bør ikke foregå på bakrommet, og en debatt om nedleggelser og sentralisering bør foregå i det åpne rom.

Domstolsadministrasjonen har lenge forberedt storstilte nedleggelser i kulissene, og presset mot tingrettene i Østfold har vært hardt. Domstoler har blitt slått sammen eller fått felles ledelse mot sin vilje, mindre domstoler har ikke blitt digitalisert på linje med de største, det har ikke blitt gjort nyansettelser ved ledighet, som i Halden, og rettslokaler blir ikke fornyet.

Nå må vi sette en fot i bakken, vi trenger tingretter i hele fylket. Vi må stoppe også denne sentraliseringen. Vi trenger tjenester nær folk.

Hilsen Sp-Karoline