Kaffeprat med Anne Kristin Syverstad

29.07.2019

Det er inspirerende å møte positive rakstinger med stort engasjement for bygda vår. Jeg tok en kaffekopp med Anne Kristin Syverstad. Hennes meninger er verdt å lytte til.

Anne Kristin er stolt raksting med beina godt plantet på familiegården. Der lever hun et godt familieliv og jobber som bonde. Anne Kristin er leder i Rakkestad og Degernes bondelag og har mange år bak seg som FAU-leder i Rakkestad. Her er noen av temaene vi snakket om:

Skole:

Anne Kristin er opptatt av ungdomme og skolene her i Rakkestad. Hun har de siste tre årene vært FAU-leder på ungdomsskolen og har derfor et spesielt forholde til ungdomsskolen. Hun synes vi har veldig gode skoler, og trekker spesielt frem lærere og rektor ved ungdomsskolen. Hun mener at satsingen på skole i kommunen vår har vært stor, det er gode søkertall blant lærere, gode resultat på trivselsundersøkelser og gode resultater hos elever. Hun trekker også frem satsingen på entreprenørskap som veldig positivt. 

Anne Kristin vil ha enda mer samarbeid mellom foreldre, elever og lærere, flere møtepunkter mellom FaU, politikerne og elevene. Skoletinget fungerer greit, men det er viktig at flere politikere stiller opp. Det som blir vedtatt på Skoletinget må følges opp. Mange bruker mye tid på forberedelser og saker til Skoletinget. Da er det litt demotiverende at oppmøtet og oppfølgingen uteblir. 

Jeg tar i mot utfordringen fra Anne Kristin. Flere politikere må engasjere seg i Skoletinget. Tidligere var det kun medlemmene i Oppvekst- og kulturutvalget som er blitt invitert dit. Jeg mener Skoletinget må favne bredere. Jeg foreslår at ordføreren legger inn faste møtepunkter med FaU . Denne dialogen er viktig. Vi er også enige om at politiske møter kan legges til skolene. Da kan politikerne i Rakkestad bli bedre kjent med skolene og få omvisning av elevrådene. Et kjempegodt innspill som styrker kontakten mellom skolene og politikerne. 

Polenturen

Veldig mange i Rakkestad, inkludert Anne Kristin, ønsker at Polenturene for elever ved ungdomsskolen skal fortsette. Elevenes besøk i konsentrasjonsleirene gir sterke inntrykk og bidrar til å forebygge holdninger.Det er viktig at lærerne får anledning til å være med på turene. 

Jeg mener vi skal strekke oss langt for å bidra til at Polenturene fortsetter. Kommunen kan ikke uten videre stå som arrangør av disse viktige turene. Anne Kristin har flere ideer om hvordan kommunen, elever og foreldre i fellesskap kan finansiere Polenturen. Jeg er veldig glad for at engasjerte og aktive foreldre tar et dugnadsansvar for å opprettholde dette tilbudet. Jeg mener Rakkestad kommune skal være positiv og løsningsorientert når foreldrene kommer med innspill og forslag. Kommunen kan bidra med lokaler og annet i forbindelse med dugnader. Jeg deltar gjerne aktivt i dette arbeidet i tiden som kommer.

Landbruk 

Anne Kristin er en stolt representant for landbruket. Rakkestad og Degernes Bondelag har 576 medlemmer og er Norges største lokallag. Landbruket er en stor og viktig del av næringslivet i Rakkestad. Anne Kristin synes kommunens egen visjon "Samhold og mangfold" passer godt også innen landbruket. 

Anne Kristin og jeg deler engasjementet for landbruket. Vi er enige om at landbruket er en del av løsningen på klimakrisen. Vi må skille mellom utslipp fra biologiske prosesser og annet utslipp. Vi er lei av at enkelte stempler landbruket som en syndebukk i klimaarbeidet. Det er helt feil. 

Gode møteplasser blant matprodusentene er viktig, og kommunen må være en aktiv samarbeidspartner. Vi skal ha et godt bemannet landbrukskontor. Med god kompetanse hos begge skal kommunen og bondelaget i fellesskap bidra til at vi kan produsere enda mer mat her i Rakkestad. Vi skal bygge denne kompetansen sammen. Dyrevelferd er viktig. Vi skal bygge gode holdninger og dele kunnskap for å opprettholde et godt omdømme. Bøndene i Rakkestad er svært dyktige. De betyr svært mye for verdiskapningen her i Rakkestad. 

Bredbånd

Her er Anne Kristin og jeg helt enige: Det er helt uakseptabelt at ikke alle som bor i Rakkestad har tilgang på internett! Vi har barn som ikke får gjort lekser og bønder som ikke får meldt inn dyr til slakt på grunn av dårlig nett. Når ikke Telenor og de andre aktørene klarer å levere godt nett her i Rakkestad, må kommunen ta grep. Det er pinlig at vi ikke har bedre nett over hele bygda. Jeg kommer til å bruke mye tid på dette fremover. Det får være et av mine valgløfter til Anne Kristin og andre som kjemper for bedre nett til alle. 

Massivtre, villsvin og vindmøller 

Det er viktige temaer som vi så vidt var innom. Dessverre rakk vi ikke mer om det i dag, men det står på listen til neste prat.

Tusen takk til Anne Kristin for mye engasjement, humor og klare meninger. Slike som deg betyr mye for utviklingen her i Rakkestad. Jeg er glad for at jeg fikk møte deg, og jeg gleder meg til neste kaffekopp.