Om penger på bok

25.04.2019

Leserinnlegg i Rakkestad Avis

Om penger på bok

Rakkestad kommune har de siste årene bygget et disposisjonsfond på om lag 100 millioner kroner. Det høres kanskje fryktelig mye ut, men det bør egentlig være større. Hvis for eksempel fire av våre egne ungdommer blir utsatt for en ulykke og trenger pleiehjelp resten av livet er det kommunens ansvar å gi dem et godt og verdig liv. Da skal det ikke stå på penger. Uten betydelige reserver, som vi har på disposisjonsfondet, kan vi ikke gi innbyggerne våre denne tryggheten.

Arbeiderpartiets Knut-Magne Bjørnstad gjør, i et avisinnlegg, et poeng av at disposisjonsfondet har vokst fra under tjue til rundt hundre millioner kroner siden Ellen Solbrække ble ordfører i 2011. Det er i alle fall ikke ordførerens fortjeneste, men et langsiktig, tverrpolitisk prosjekt. Jeg er stolt over at alle partiene i Rakkestad har stilt seg bak den økonomiske politikken, og at rådmannen er beinhard når det kommer til "sparekontoen". Det er et felles ansvar alle partiene tar og har tatt.

Senterpartiet er den største garantisten for at Rakkestad skal bestå som selvstendig kommune i tiden fremover. Rakkestad er avhengig av et robust disposisjonsfond. Regjeringen kommer til å presse hardt på for at våre tjenester skal sentraliseres til Sarpsborg. Det er ikke godt nok for oss som bor i Rakkestad. Vi vil ha tjenester og service her vi bor. Et av virkeligmidlene for å bestå som egen kommune er å ha gode, økonomiske reserver. Det skal du være trygg på, uansett hvilket parti ordføreren kommer fra.

Hilsen

Karoline Fjeldstad

Ordførerkandidat Rakkestad SP