Lensmannskontoret tilbake til Rakkestad

25.05.2019

Senterpartiet lokalt og på Stortinget er den største garantisten for at nærhet til tjenestene vil opprettholdes. Vi skal jobbe hardt for at Rakkestad får et lokalt lensmannskontor igjen, og hvis jeg blir ordfører blir dette en viktig sak for meg fra første dag.

I dagens Rakkestad Avis uttaler jeg meg om nærpolitireformen og hvilke konsekvenser det har fått for Rakkestad.  Jeg er bekymret. Vi har omtrent ikke synlig politi igjen i Rakkestad, og flere jeg snakker med opplever at politiet nedprioriterer hendelser i Rakkestad. Det har også vært vanskelig å nå igjennom på telefon til politiet. 

En konsekvens av nærpolitiformen har vært en masseforflytning av politiressurser fra distriktene til de store byene. Selv Sarpsborg har mistet hele 53 stillinger i politiet de siste årene. Jeg kan ikke fatte og begripe hva regjeringen tenkte på da de innførte denne politireformen. 

Nå ser vi at polititjenestefolk selv velger å uttale seg negativt om reformen, og flere slutter i sitt arbeid i ren fortvilelse over at de ikke får utført arbeidet slik de selv mener er forsvarlig. 

Bra er det at vi i Rakkestad har et meget oppegående brannvesen. Brannvesenet opplever at de har tatt over mange av politiets oppgaver.  De uttaler seg også i Rakkestad Avis i dag, og uttrykker bekymring over utviklingen. 

Les mer i dagens Rakkestad Avis