Privatisering av kommunale tjenester

13.06.2019

Jeg er blitt utfordret av Arbeiderpartiet til å redegjøre for Senterpartiets syn på privatisering av kommunale tjenester. Tina Ødegård skriver at en stemme til Knut-Magne Bjørnstad er en tydelig stemme mot privatisering av kommunale tjenester. Hun skriver at Bjørnstad er en garantist for at renhold, vaktmestertjenesten, hjemmebaserte tjenester, barnehage, skole eller annen kommunal tjeneste ikke skal privatiseres.

Når det gjelder skoler, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, barnevern, helsestasjon og andre basisfunksjoner til kommunen, er det helt utelukket for Senterpartiet å privatisere disse områdene. Det har vi vært veldig klare på.

Jeg mener at et parti som garanterer at ingen kommunale tjenester skal privatiseres umulig kan ta hensyn til innbyggernes og skattebetalernes interesser.

Rakkestad kommune kjøper en rekke tjenester av private aktører. Vi har flere private barnehager som leverer svært gode tjenester til våre barn.

Mener Arbeiderpartiet at kommunen bør ha egen avdeling som ivaretar renovasjon? Skal teknisk drift slutte å kjøpe tjenester av private entreprenører? Eller skal vi ikke benytte oss av private institusjonsplasser innen for eksempel barnevern eller psykiatri?

Hva med datatjenester og digitale løsninger? Skal virkelig Rakkestad kommune ha all denne kompetansen i eget hus?

Hvis kommunen selv kan gi den beste kvaliteten til den laveste prisen, da skal vi gjøre det slik. Men hvis en profesjonell, privat aktør, for eksempel innen eiendomsdrift og vedlikehold, leverer like gode kvalitet til halve prisen, da skal vi selvfølgelig vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre. Jeg har sagt at vi skal være knallharde på kostnadskontroll hvis Senterpartiet får ordføreren etter valget. Det innebærer at vi til enhver tid skal vurdere hva som er best for våre innbyggere.

Hilsen

SP- Karoline

www.spkaroline.no