Rakkestad sentrum mot 2030!

17.07.2019

Rakkestad Avis setter et viktig og nyttig fokus på sentrum og handlegata vår. Senterpartiet vil ha en fremtidigsrettet utvikling av sentrum, og vi må tørre å tenke ut av boksen for å møte nye utfordringer og muligheter.

Tenk ti år tilbake i tid: Hele bygda samlet seg rundt en felles plandugnad for sentrum. Navnet Plansmia ble forbundet med både fremgang og tullball. Positivt og negativt. Meningene om hva slags sentrum vi ønsket var mange. Heldigvis. Vi har sjelden opplevd så bredt og sterkt engasjement rundt en planprosess.

Det var ikke forgjeves. Veldig mye har skjedd i sentrum i kjølvannet av Plansmia. Mange gårdeiere har investert millioner i oppussing og utbygging. Langsethgården og Skipperudgården er restaurert og ombygget med flere leiligheter. Misjonshuset ble revet og erstattet av en viktig parkeringsplass midt i sentrum. Samvirkegården ble totalrenovert, den gamle lagerbygningen ble revet. Sentrum har fått to dagligvarebutikker: Rema 1000 og Bunnpris (i 2002 var det ingen!). Bunnpris-bygget og Sundby Park har tilført sentrum et titall nye boenheter. Posten er tilbake i sentrum (husker dere aksjonen for å flytte Post i butikk tilbake til sentrum?). Nå gjennomgår Sentrumsgården fra 1928 totalrenovering. Lokale utbyggere skal snart i gang med et nytt nærings- og leilighetsbygg på Heiergården-tomta. Der blir det flere leiligheter og over tusen kvadrameter til Europris, som også flytter tilbake til sentrum! Også på Myhrvoldsplass er det planer om et nytt sentrumsbygg med butikklokaler og leiligheter. Det er også verdt å nevne sykkelparken ved Velhaven og den koselig oasen ved Liensgården, nemlig Oskars hage.

Vi kan si mye om Plansmia, men en ting er sikkert: Den bidro til at flere åpnet øynene for å skape verdier i sentrum. Jeg har lyst til å trekke frem aktører som KM Bygg og Navet Eiendom som har valgt å restaurere gamle, flotte sentrumsbygg med sjel og særpreg. Det har kostet, men resultatet er imponerende.

Rakkestad kommune har vært en pådriver for denne utviklingen gjennom ulike sentrumsprosjekter. Men, det er gårdeiere, investorer og butikeierne som skal ha æren for den positive utviklingen i sentrum. Nøkkelen til sentrumsvekst er å stimulere profesjonelle utviklere til å skape verdier på et godt, kommersielt grunnlag. Et godt planverk i bunnen og en løsningsorientert planavdeling i kommunen er det viktigste grunnlaget for at investorer vil satse i Rakkestad.

Vi må fortsette utviklingen av sentrum, og utviklingen må tilpasses nye leve- og handelsmønstre. Vi ønsker at flere skal bo i sentrum. Da må vi skape gode bomiljøer med parker og møteplasser ute. Trafikkmengden og trafikkflyten i sentrum er en utfordring, men det er risikosport å flytte gjennomgangstrafikken vekk fra Storgata. Mange som kjører gjennom Rakkestad opplever nettopp å bli nysgjerrig på stedet og særpreget gjennom bilvinduet. Veldig mange liker det de ser, og velger å ta en stopp og en handletur eller et kafebesøk i gata.

Jeg var ordfører i Rakkestad da sentrumsprosjektet startet, og jeg har fulgt utviklingen tett gjennom disse årene. Jeg vil speselt rette en takk til butikkeiere og drivere i gata vår som sørger for at vi har et levende sentrum. De skaper markeder, arrangementer, liv og røre i gata. De er mer enn næringsdrivende: De er ildsjeler som har butikkdrift som en livsstil.

Senterpartiet vil ta initiativ til mer samhandling mellom kommunen, næringsrådet, gårdeiere og butikkdrivere i gata. Sentrumsutviklingen skal pågå kontinuerlig med goodwill og engasjement fra kommunen.

Det er et løfte fra oss!

Sentrumshilsen fra

Peder Harlem

2. kandidat

Rakkestad Senterparti