Sår tvil om Senterpartiet

06.07.2019

Fagforbundet i Rakkestad skal ha ros for at de ivaretar sine medlemmers interesser. Men jeg liker dårlig at Fagforbundet forsøker å så tvil om Senterpartiets motiver vedr. private og offentlige leverandører av tjenester til bygdas innbyggere. Senterpartiet vil, i motsetning til Arbeiderpartiet, at kommunen på gitte områder skal samarbeide med private tjenesteleverandører. Som det er i dag. Som det har vært i "alle år". Arbeiderpartiet sier at ingen kommunale tjenester skal privatiseres, det mener jeg er urealistisk. Rakkestad kommune samarbeider med en rekke private aktører, og kommer til å fortsette med det i fremtiden også.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Senterpartiet kommer til å ha sterkt fokus på kommunens utgifter. Hvis private leverandører gir bedre kvalitet til lavere kostnader, så er vi som politikere pliktig til å vurdere det. Det skulle bare mangle. Også får næringsrådet og næringslivet samarbeide godt slik at lokale bedrifter står bedre rustet i de tunge anbudsprosessene. Dette gjelder kun innen enkelte områder i kommunen. Fagkompetanse innen skoler, helse og omsorg skal ikke konkurranseutsettes under noen omstendigheter. Kjøkkenet på Skautun skal heller ikke privatiseres.

Fagforbundet får det til å virke som om Senterpartiet er de kommuneansattes verste fiende. Det er så langt unna virkeligheten som det går an å komme. Jeg tror de fleste ansatte i kommunen vet at Senterpartiet er den største garantisten for at denne kommunen skal stå på egne bein med sterke fagmiljøer i alle seksjoner og etater. Senterpartiet stiller seg alltid bak kommunens ansatte. Det vet Fagforbundet veldig godt! Vi er åpne for å tenke litt bredere, litt mer rasjonelt og litt mer fornuftig - selv om det er valgår...

Jeg vil gjerne møte Fagforbundets representanter til en kaffekopp i sommer. Vi har mye interessant å snakke om. Invitasjonen er herved sendt, og siden Fagforbundet sitt leserinnlegg ikke er signert, så er det dere som må ta kontakt med meg.

Sommerhilsen fra

Sp-Karoline

Fagforbundet sitt leserinnlegg i Rakkestad Avis kan du lese her