Sterke signaler om at rakstingene snur ryggen til sentraliseringen

28.05.2019

Beregninger fra Poll of Poll gir sterke signaler om at Rakkestad Senterparti kan gjøre det meget bra etter høstens kommunevalg. Ordførerkandidat Karoline Fjeldstad tror tallene sier noe om strømningene i samfunnet.

Beregningene er basert på meningsmålinger som er brutt ned på kommunenivå. Poll of Polls er et norsk nettsted som presenterer sammendrag og oversikt over norske valgmeningsmålinger og valgresultater. Poll of Polls skriver at Senterpartiet i Rakkestad kan få over 45 prosent av stemmene hvis målingene treffer. Nettstedet legger til grunn at dette ikke er en måling eller prognose, men en beregning med stramme forutsetninger og feilkilder.

- Senterpartiet vil ha nærhet til tjenester og utvikling der folk bor og lever. Rakkestad er under press av regjeringens sentralisering og kommunesammenslåinger. Rakstingene ønsker sin egen kommune, gode tjenester og et solid lokalsamfunn. Jeg er ikke overrasket over at beregningene viser solid oppslutning for Senterpartiet, men dette er svært grove anslag, sier ordførerkandidat, Karoline Fjeldstad.

Ifølge beregningene på nettstedet pollofpolls.no kan Senterpartiet øke sin oppslutning i Rakkestad med tyve prosent.

- Hvis velgerne ønsker mindre sentralisering, økt trykk på lokal verdiskapning og at Rakkestad skal bestå som selvstendig kommune, da kan Senterpartiet virkelig utgjøre en forskjell. Vi ønsker uansett resultat etter valget å samarbeide med flere partier. I lokalpolitikken er det ikke partigrensene som skiller oss. Vi står sammen om felles mål for hele bygda, sier Fjeldstad.

I nasjonale målinger dobler Senterpartiet sin oppslutning sammenlignet med kommunevalget for fire år siden.

- Senterpartiet har alltid hatt sterk oppslutning i Rakkestad. Når Senterpartiet på riksmålinger dobler sin oppslutning, slår det tilsvarende positivt ut her hos oss. Men det som er nytt, er at Senterpartiet får sterk oppslutning hos nye velgere. I Rakkestad har Senterpartiet stått sterkt fordi vi er en stor landbrukskommune. Nå vil flere velgere stemme på oss fordi vi er en motkraft til sentralisering og nedbygging av de små stedene. Vi er den største garantisten for at steder som Rakkestad skal blomstre videre, sier Fjeldstad.

På landsbasis er det, ifølge en TV2-måling i april, 50.000 Ap-velgere som nå sier at de ville stemt på Senterpartiet. Dette kan gjøre sterke utslag også i Rakkestad.

- Vi ser ikke på Arbeiderpartiet eller Høyre som politiske motstandere. Vi ønsker å bygge et godt lag som kan jobbe sammen for Rakkestad og bygdas innbyggere. Vi kan samarbeide med alle som vil ha en god utvikling for alle i Rakkestad, sier ordførerkandidaten.

Fjeldstad legger til grunn at målinger, prognoser og beregninger kun er en grov stemningsrapport fra velgere over hele landet.

- Vi kommer ikke til å kjøre egne meningsmålinger. Vårt oppdrag før valget er å være en tydelig stemme for nære tjenester her i Rakkestad. Så får velgerne bestemme den 9. september, sier Sp-Karoline.

Les flere aktuelle nyheter på www.spkaroline.no