Stø kurs, mer samarbeid og åpne dører

03.09.2019

Nå er det rett før kommunevalget 2019 holdes. Søndag og mandag er valglokalene åpne. Jeg håper dere bruker stemmeretten!

Valgkampen har vært en fantastisk opplevelse. Jeg har blitt kjent med mange nye sambygdinger. Takk for alle gode samtaler, innspill og gode råd mange har gitt meg de siste månedene. Jeg er stolt av å være politiker i Rakkestad. 

Nærhet til tjenester og at Rakkestad skal bestå som egen kommune har vært og vil være mine viktigste saker de neste fire årene. Jeg skal også sørge for at de innspillene som har kommet fra dere i valgkampen blir retningsgivende for den politikken vi skal føre. 

Dere ønsker en stø kurs hvor kommunen skal være en offensiv samfunnsaktør, men dere legger også vekt på at vi skal ha en forutsigbar kommuneøkonomi. Denne balansegangen skal Senterpartiet ivareta på en trygg og god måte.

Dere er opptatt av at ordføreren skal være samlende og utvikle et bedre samarbeid på tvers av alle partier. Det er en av mine hjertesaker. Jeg ønsker å være en ordfører som involverer alle. 

Sist men ikke minst: Mange av dere ønsker en ordfører som er tilgjengelig. Det kan jeg love dere. Vi skal skape møteplasser hvor alle kan møte ordføreren til en kaffekopp og en alvorsprat. Vi skal ha flere møtepunkter hvor politikerne kommer tettere på hverdagslivet blant kommunens ansatte og bygdas innbyggere.

Jeg håper valgkampen har gjort dere bedre kjent med oss som stiller til valg i dette kommunevalget, og de sakene vi vil jobbe for de neste fire årene. Jeg håper du har tillit til at vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Rakkestad, og at du bruke stemmeretten din.

Godt valg!


Karoline Fjeldstad

Ordførerkandidat

Rakkestad Senterparti