Svar til Øyvind Østby

01.09.2019

Øyvind Østby har vært en av våre mest markante lokalpolitikere i 40 år. Jeg er vel den fjerde ordførerkandidaten fra Senterpartiet (etter Johan Petter Haug, Erik Kulturp og Peder Harlem) som går i debatt med nestoren i opposisjonspolitikken.

Først og fremst: Takk for engasjementet ditt. Jeg har lest meg gjennom mange av dine forslag gjennom årenes løp. Jeg er imponert over hvor bredt fokus du har hatt med blant annet Kløvergruppa og Tverrpolitisk Bygdeliste. Det er knapt noen som har ment mer, kommet med hyppigere forslag eller gått i krigen som deg. Det skal du ha anerkjennelse for!

Til saken, Øyvind: Degernes er en blomstrende del av bygda vår. Degernes har unike kvaliteter og mange ønsker å leve livet sitt i Degernes. Det vil Senterpartiet bidra til. Derfor har vi bygget ny skole og ny barnehage i Degernes. Hvis vi mister trua på grendene våre, så blir Rakkestad litt fattigere. Om du liker det eller ikke: Senterpartiet kommer til å jobbe knallhardt for å utvikle både boligområder, skoler og andre tjenester i Degernes. 

Du vil slå et slag for Sørbyåsen. Det er bra. Sørbyåsen er et av flere boligområder vi skal utrede i arbeidet med den nye kommuneplanen. Det er mange fordeler, men også noen tunge ulemper knyttet til Sørbyåsen. Vi må ha nye og bedre kalkyler på enn vi har i dag. Du sier at vi må gå i dialog med Statens Vegvesen. Det er helt riktig. Uten at Statens Vegvesen dekker kostnadene for gang- og sykkelvei helt frem til Bergenhus, inkludert utvidet bro over Rakkestadelva, frykter jeg at inngangskostnaden på Sørbyåsen blir høyere enn det kommunen kan forsvare. Dette skal den kommende utredningen gi kvalifiserte svar på. Jeg lover at vi skal gjøre en skikkelig jobb rundt dette, og jeg vil gjerne ha deg med på råd.

Du er bekymret for kommunens økonomi og ber oss droppe både utbyggingen av Skautun og ny kulturskole. Du skriver at kommunens gjeldsgrad plasserer oss i risikosonen, den såkalte Robek-lista. Det er feil. Rakkestad kommune har sunn økonomi, vi leverer gode tjenester og vi har en solid egenkapital mot uforutsette utgifter og endringer i inntekstsystemet. Det er ingen grunn til å legge ned Rakkestad kommune. Vi skal bygge nytt sykehjem og vi skal gi mine barn og dine barnebarn en god kulturskole. Det spleiselaget skal både du og jeg være med på.

Du vil legge ned Rakkestad kommune. Der er vi fundamentalt uenige. Det overrasker meg at du, som har levd et helt liv hvor du har kjempet for utvikling i hjembygda di, mener at den ikke har livets rett. Jeg ønsker at vi i fellesskap snakker Rakkestad opp fremfor å skape et fullstendig feilslått inntrykk av at denne bygda er både konkurstruet og lite attraktiv.

Beste hilsener fra

Sp-Karoline