Trenger vi eiendomsskatten?

22.08.2019

Rakkestad Høyre påpeker at Rakkestad kommune dro inn 28 millioner kroner i eiendomsskatt i fjor. Samtidig hadde Rakkestad kommune et tilsvarende overskudd. Da er det lett å konkludere med at eiendomsskatten er helt unødvendig.

Høyre nevner ikke at overskuddet i 2018 gikk til å styrke kommunens disposisjonsfond, som nå er på nærmere 100 millioner kroner. Fondet er en helt avgjørende buffer for at våre innbyggere skal oppleve trygghet og forutsigbarhet når det dukker opp uforutsette utgifter eller endringer i inntektssystemet. 

Uten dette fondet, bygget på reelt overskudd, hadde Rakkestad kommune vært i kategorien "kommuner med usikker økonomi". Der er vi ikke! Vi har en god kommuneøkonomi med penger på bok. Jeg er glad for at flertallet i kommunestyret har stilt seg bak en økonomisk politikk som har gitt oss denne forutsigbarheten.

I 2013 hadde Rakkestad kommune et overskudd på 345.000 kroner. Med en totaløkonomi på over en halv milliard kroner er det helt marginalt. I 2013 var disposisjonsfondet vårt på 16 millioner kroner. De siste fem årene er økonomien gradvis forbedret, og fondet har økt til kr. 95 millioner (2018). Det er nå på et akseptabelt nivå (ref. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi).

Eiendomsskatten i Rakkestad er høy. Den er uforsvarlig høy når vi ser hvordan den rammer unge og nyetablerte boligeiere. Jeg kjenner selv unge familier som betaler over 15.000 kroner i året i eiendomsskatt. Jeg ønsker ikke at Rakkestad kommune skal være blant de dyreste på eiendomsskatt i hele landet. 

Vi i Senterpartiet ønsker å samarbeide med Høyre og de andre partiene om å redusere eiendomsskatten. Vi skal hvert år jobbe knallhardt med våre budsjetter for å skjerme innbyggerne våre for denne kostnaden.

Men, det skal ikke gå ut over tjenestene til våre innbyggere. Vi legger ikke ned Kirkeng skole og to barnehager for å fjerne eiendomsskatten. Eller fjerne ti lærerstillinger og 15 sykehjemsplasser på Skautun.

Vi skal, på tvers av partigrensene, gjøre alt vi kan for å redusere eiendomsskatten i Rakkestad. Nå er disposisjonsfondet av en slik størrelse at vi kan anse oss komfortable. 

Budsjettarbeidet er retningsgivende for hva vi skal prioritere fremover. Vi ser frem til å samarbeide med de andre partiene for å få et godt og fremtidsrettet kommunebudsjett for 2020.

Med hilsen

Karoline Fjeldstad, ordførerkandidat

Rakkestad Senterparti