Trygve Slagsvold Vedum: Rakkestad skal ikke bli en utkant i Sarpsborg

04.06.2019

Uten kamp risikerer Rakkestad å gå med i dragsuget når regjeringen sentraliserer. Det vil ikke være bra for innbyggerne i Rakkestad om dere blir en utkant i Sarpsborg kommune, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Rakkestad besto som egen kommune da kommunereformen herjet som verst for fire år siden. Nå har regjeringen varslet ny kamp for å legge ned de små kommunene. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Rakkestad kommune fint kan stå på egne bein.

- Etter det jeg har skjønt på våre lokale folk har Rakkestad solid økonomi, gode fagmiljøer og nærhet til tjenestene. Da kan ikke jeg se mange gode grunner til at Rakkestad kommune skal legges ned, sier Vedum.

Karoline er tøff

Han kjenner Senterpartiets ordførerkandidat i Rakkestad godt. Karoline Fjeldstad rådfører seg med partilederen når hun føler behov for det.

- Vi er heldige som har en partileder som tar telefonen når vi på grasrota vil slå av en prat. Trygve inspirer og motiverer, sier hun.

Trygve Slagsvold Vedum mener Rakkestad-samfunnet er tjent med en ordfører fra Senterpartiet. Og han er trygg på at Sp-Karoline er tøff nok til å ta på seg dette viktige vervet.

- Karoline har tung bakgrunn fra lokalpolitikken, fra offentlig forvaltning og fra næringslivet.

Rakkestad klarer seg godt

Et av argumentene for å slå kommuner sammen er å sikre gode fagmiljøer og god økonomi. Sp-lederen peker på at de små kommunene har de mest fornøyde innbyggerne. Han mener Rakkestad ikke går under kategorien "små kommuner". Fjeldstad er helt enig.

- Rakkestad har over åtte tusen innbyggere og vokser på alle måter. Med solid styring er det all grunn til å fortsette som dere gjør fremover, sier hun.

- Med en ordfører fra Senterpartiet og Sp i regjering etter valget om to år, mener Fjeldstad rakstingene vil merke en helt ny nærhet til tjenester og tilbud på bygda.

- Senterpartiet skal skape trygghet for at tjenestene opprettholdes nær folk. Innbyggerne skal ikke være redde for at mer skal forsvinne til de store byene. Vi skal tvert imot kjempe tilbake de tjenestene dagens regjering har sentralisert bort. Vi som bor på bygda er ikke et B-lag i samfunnet, slik den blå-blå regjeringen legger opp til, avslutter hun.