Unge I Senterpartiet får innflytelse i politikken:    Vi skal påvirke Rakkestads fremtid

11.07.2019

Elise Lilletorp Lien (22) og Lars Vegard Fosser (20) markerer seg som dyktige og viktige politikere i Rakkestad Senterparti. Begge er sikre på at deres fremtid vil være her i Rakkestad.

Elise har allerede fire år bak seg i kommunestyret. Hun var bare 18 år da hun ble valgt inn som fast representant i 2015.

- Jeg har aldri angret på at jeg sa ja til å gå inn i politikken. Senterpartiet var et naturlig valg for meg. Dynamikken blant oss i Rakkestad SP er veldig god! Vi har gode politiske diskusjoner og prosesser før vi kommer til endelig behandling. Partiet dekker alle aldersgrupper, yrkesgrupper og innfallsvinkler. Det er viktig når vi skal ta beslutninger som angår mange her i Rakkestad.

Hva vil du bidra med de neste fire årene i kommunestyret?

- Jeg vil være med på påvirke hvordan Rakkestad skal utvikle seg, hvordan vår felles hverdag ser ut, hvilke tjenester jeg kan benytte meg av, hvordan sentrum ser ut, hvordan man bygger skoler og barnehager. Samlet sett vil jeg være med på å påvirke hverdagen slik den ser ut i dag, om fem år og om 20 år.

Hva er dine kjernesaker?

- Rakkestad må være et attraktivt sted for våre unge å flytte tilbake til etter endt utdannelse. Veldig mange gjør det dag. Vi er helt avhengige av at ungdommene kommer hjem med kunnskap og erfaring. Rakkestad skal ha tjenester der folk bor. Vi skal ikke bli en del av Sarpsborg. Vi skal gjøre Rakkestad enda mer attraktiv slik at unge velger å flytte tilbake og etablere seg her. Mobildekning, bredbånd/fiber og kollektivtilbud betyr mye for yngre i etableringsfasen. Jeg ønsker å være et talerør for unge mennesker inn i lokalpolitikken.

- Jeg synes det også er viktig å sikre god og nødvendig rekrutering av arbeidstakere til Rakkestad kommune. Dette gjelder i alle sektorer. Vi trenger å ha fokus på tidlig innsats i barnehage, samt sikre rekrutering av nødvendig helsepersonell innen helsesektoren. Det må også legges til rette for å ha læringer både i privat og kommunal sektor.

- At det legges til rette for nye boligområder og boliger i Rakkestad. Her tenker jeg både på oppføring og videreutvikling av eksisterende byggefelt, men også at det blir flere boliger i sentrum. Denne utviklingen av boliger mener jeg er viktig for å kunne tilby mennesker i forskjellige livsfaser og livssituasjoner en bolig som er tilpasset deres behov.

Lars Vegard Fosser:

Hvorfor ble det Senterpartiet på deg?

- Jeg liker ikke tanken på at alt skal sentraliseres, at tjenester nødvendigvis blir bedre av å bli samlet til en stor enhet. Lokalkjennskapen og "den korte veien" til tjenestene er viktig for å kunne sikre et godt tjenestetilbud. Senterpartiet er den største garantisten for vekst og utvikling på små steder som Rakkestad. Vi er like viktige som de som bor i de store byene.

Lars Vegard Fosser er kjent som et fyrverkeri av ideer og kreativitet. Han elsker Rakkestad og vil bruke mye av sin energi for at hjembygda skal utvikle seg på en god måte for alle som bor I Rakkestad.

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg vil bidra til å gjøre Rakkestad til et bedre sted å bo både for min generasjon, generasjonen etter meg og generasjonene før meg. Jeg elsker Rakkestad og vet at jeg vil bo her resten av livet (med unntak av studier). Det er svært viktig at også ungdom er representert i politikken. Det er vi som er bygdas fremtid. Jeg vil at Rakkestad skal være et attraktiv sted å flytte tilbake til, hvor vi har det vi trenger i hverdagen og klarer å stå på egne bein.

Hva er dine kjernesaker?

- Kollektivtrafikken i Rakkestad har et stort forbedringspotensial. Vi trenger et bedre tilbud, men da må vi også benytte oss av tilbudet. Det er mange ungdommer som må vente flere timer på videregående før de kommer seg hjem. Det er for dårlig. Kollektivtrafikk er sosialt og miljøvennlig, og jeg tror flere vil benytte seg av det hvis tilbudet blir bedre.

- Skole og utdanning er viktig. I Rakkestad har vi fire fine skoler, som vi fortsatt skal arbeide for i framtiden. Som lærerstudent er det viktig for meg at skolene har gode midler og økonomi slik at vi kan arbeide med utforskende arbeidsmåter. Hvis elevens lærelyst øker vil det også bli morsommere å gå på skolen. Rakkestadskolene skal både være en svært god læringsarena, men også et godt sted å være både for ansatte og elever.

- For at Rakkestad skal være en attraktiv bygd må vi ha gode aktivitetstilbud. Per dags dato synes jeg vi har mange gode fritidsaktiviteter hvor barn og unge kan drive med fysisk aktivitet og skape relasjoner til hverandre. For meg er det svært viktig at tilbudene opprettholdes og får nødvendige midler til drift. Dette er arenaer som bidrar til en trygg oppvekst og mange venner, noe jeg tror bidrar til at barn og unge vil bosette seg i Rakkestad når den tid kommer.

- Rakkestad kommune skal ha tjenester nær folk. Jeg er sterk imot sentralisering og kommunesammenslåing. Rakkestad har og skal fortsette å arbeide for å ha tjenester nær folk. Vi skal ha et attraktivt næringsliv og kommunale tjenester som skaper arbeidsplasser, og trygghet for innbyggerne våre.

- Vindmøller vil bli en joker i årets valgkamp. Jeg synes det ødelegger den flotte naturen vi har i Rakkestad. Jeg anser ikke vindmøller som nødvendig for Rakkestad, og tror vi må eksportere mye strøm. Å satse på vannkraftverket i Os og se hvilke muligheter vi har der, tror jeg er en mye bedre løsning enn å bygge vindmøllepark. Jeg er redd vindmøller kan skape store økonomiske forskjeller. Jeg vil ikke at det skal bygges er vindmøllenettverk i Rakkestad.

En av hjertesakene til Senterpartiets ordførerkandidat, Karoline Fjeldstad, er å gi de unge en åpen linje inn til ordførerens kontor.

- Ordføreren skal være tilgjengelig for alle. Jeg kommer til å innføre et fast møtepunkt for de unge hver eneste måned. Det er mange dyktige ungdomspolitikere I Rakkestad som skal oppleve nærhet til ordførerens kontor. Det spiller ingen rolle hvilket parti de kommer fra. Alle ønsker å bidra til at Rakkestad utvikler seg til beste for kommende generasjoner, og da skal de bli tatt på alvor. Det er et valgløfte fra meg. Ordførerens kalender skal inneholde møtepunkter for unge, engasjerte rakstinger hver måned. Det skal ikke være et viktig og skikkelig møte med ulike grupper som vil gi innspill om hvordan bygda skal utvikle seg, sier Fjeldstad.