Vil gjennomgå kommunens eiendommer og åpne dørene til kommunens ansatte

19.07.2019

Rakkestad Senterparti ønsker å se om kommunens eiendommer kan brukes mer effektivt og om noe kan selges. De foreslår også at kommunen kan leie lokaler til servicekontoret i Storgata.

- Rakkestad kommune eier og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Senterpartiet vil ha en gjennomgang av kommunens eiendommer for å få svar på om det er økonomisk forsvarlig å forvalte så mye eiendom, sier ordførerkandidat Karoline Fjeldstad i Rakkestad Senterparti.

De har bedt om innspill fra rakstingene i forbindelse med valgkampen og ser at den kommunale eiendomsmassen engasjerer stort.

- Jeg er helt enig i at vi må ta dette på alvor og gjøre en grundig kartlegging av de kommunale eiendommene. Dette har stått på dagsorden i kommunen tidligere, men her er jeg ganske sikker på et det står igjen en del arbeid. Nå er tiden moden for å gjøre en grundig jobb og gi innbyggerne et oversiktlig «eiendomsregnskap». Jeg tror det er klokt om vi tar innbyggerne med på råd og ber om innspill, påpeker Fjeldstad.

- Hvilke eiendommer tenker du spesielt på at er aktuelle å vurdere? Hva med Midtstuen for eksempel, som trenger oppussing?

- Midtstuen er et fantastisk kulturbygg. Det skal det fortsatt være. Vi skal være åpne for å vurdere mer bruk av Midstuen enn i dag. Vi skal ta kunstforeningen og brukerne med på råd. Bankbygget fortjener mer bruk enn i dag. Det er ikke gitt at andre eiendommer, som Rådhusveien 4, skal være kontorer for kommunens ansatte. Kommunen har tidligere vurdert å selge det. Det vil jeg ta opp til diskusjon igjen. Vi har også et stort antall kommunale boliger som krever mye vedlikehold. Alt dette må vi ha en grundig gjennomgang på.

- Rakkestad kommune har også eierskap i Rakkestad flyplass, Rudskogen Motorsenter, Rakkestad Energi og de kommunale skogseiendommene. Hva med disse?

- Slike strategiske eierskap er viktig for den lokale næringsutviklingen og den lokale forankringen. Senterpartiet vil være en pådriver for fortsatt kommunalt eierskap og engasjement i disse selskapene, forsikrer hun.

Servicekontor i Storgata

Senterpartiet ønsker mer åpenhet omkring de kommunale verdiene, og vil bruke den kompetansen som finnes i bygda til å utvikle eiendommene på en god måte. Hun ønsker også å gjøre det enklere for folk å ta kontakt med kommunen.

- Hvis kommunen kan redusere kostnader ved å inngå samarbeid med profesjonelle, lokale eiendomsutviklere er det verdt å gjøre en innsats på det feltet. Jeg er åpen for å «tenke ut av boksen». Det er ikke gitt at kommunen skal eie, forvalte og drifte alle eiendommene vi bruker til offentlige tjenester. For enkelte funksjoner kan kommunen leie lokaler på gateplan i Storgata for å gi publikum enda bedre service og tilgjengelighet. Det viktigste er at publikum opplever en åpen og tilgjengelig kommuneadministrasjon, sier Fjeldstad.

Kommunale tjenester i gata

Hun poengterer at foreløpig har denne saken flere spørsmål enn svar. Senterpartiet vil ta initiativ til et tverrpolitisk utvalg med representanter fra administrasjonen som setter dette på dagsorden.

- I dag er det mye fokus på at kontakten mellom kommunen og innbyggerne skal skje på nettet. Det er veldig bra i mange tilfeller, men noen ganger er det behov for å sette seg ned og snakke med kommunens fagfolk. Ta for eksempel tekniske tjenester, byggesak, landbruk og næringsutvikling. Disse tjenestene bør ha kontor med åpne dører midt i Storgata. Åpent for alle som vil treffe folk og løse et problem. Da vil Rakkestad skille seg ut. På en positiv måte. Det synes jeg vi skal være åpne for å diskutere, sier Karoline Fjeldstad.