Program Rakkestad SP

Rakkestad SP sin visjon 

Rakkestad Senterparti vil i kommende periode fortsatt jobbe for å skape trygge og gode oppvekstsvilkår for Rakkestads barn og unge. Vi skal ha gode barnehager og skoler. Innbyggerne i Rakkestad skal sikres en verdig alderdom med gode pleie- og omsorgstjenester. Vi skal ha et aktivt lokalsamfunn med et allsidig og rikt næringsliv. Rakkestad skal ha ett sentrum fylt med handel og aktivitet. Rakkestad skal ha et godt tjenestetilbud til alle våre innbyggere uansett livsfase. Rakkestad Kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med positivt omdømme.

Her kan du lese Rakkestad SP sitt partiprogram for perioden 2019 - 2023